Te doen dec 2016

imageblock frontpagina afwerken met panels....etc...vandaaruit verder werken aan basisfunctionaliteitne.